kontakt     strona g농wna     katalog firm     informacje     dodaj newsa
Loading
nowe produkty / Blok schodowy - nowo뜻 od Buszremu
Blok schodowy - nowo뜻 od Buszremu
Blok schodowy - nowo뜻 od Buszremu
Blok schodowy - nowo뜻 od Buszremu

nowe produkty / Blok schodowy - nowo뜻 od Buszremu

Blok schodowy to nowo뜻 w ofercie Buszremu. Jest to monolityczny element, dziki któremu 쿪two i szybko zbudujemy stopnie zarówno w ogrodzie, przy tarasie, jak i w przestrzeni publicznej.


 


Gotowe bloki schodowe Buszrem umo퓄iwiaj szybkie i proste budowanie schodów i ró퓆icowanie poziomów wykonywanej nawierzchni. Pojedyncze stopnie lub schody skonstruowane z bloków schodowych umo퓄iwiaj wygodne chodzenie bez zmiany tempa, d퀅go턢i i rytmu kroków. To bardzo wa퓆e, szczególnie je턫i bd znajdowa퀉 si w miejscu, które bdziemy pokonywa wielokrotnie w ci켫u dnia, na przyk쿪d przed wej턢iem do budynku. Ka풼y element bloku schodowego ma grubo뜻 15 cm, szeroko뜻 40 cm oraz d퀅go뜻 100 cm.


 


-         Stopnie wykonane z bloków schodowych maj wysoko뜻 15 cm, za ich szeroko뜻 mo퓆a regulowa na쿽풽niem drugiego bloku. Warto jednak pamita, 풽 stopnica nie powinna by mniejsza ni 30 cm, poni풽j tej warto턢i schody robi si nie tylko niewygodne, ale wrcz niebezpieczne – szczególnie zim.


 


Blok schodowy wystpuje w trzech wariantach. W wersji podstawowej jest to zwyk퀉 betonowy element wibroprasowany, za w wersji marmurowej i granitowej zosta on w ca쿮j masie wype쿻iony szlachetnym kruszywem. Blok betonowy wykonywany jest w kolorze szarym, a jego powierzchnia wykaczana jest na g쿪dko. Wersja marmurowa i granitowa maj powierzchni 턳utowan, dziki czemu stanowi one znakomite po낢czenie z nawierzchniami wykonanymi z kostek szlachetnych oraz np. p퀉t Blues i Rock. Co wicej bloki schodowe bd 턻ietnym uzupe쿻ieniem tak풽 dla tegorocznych „du퓓ch nowo턢i” Buszremu, czyli kostki Megaton oraz p퀉ty chodnikowej 50².


 
 
Dodano: 2015-04-27 10:23:55 - nota bene - ID wpisu: 316
Informacje

 
 
 
ogrody.pl

 
 
 

strona g농wna | informacje | dodaj newsa | katalog firm| wpis do katalogu | reklama u nas | kontakt| chcesz mie ogrd?

kratki trawnikowe