kontakt     strona g堯wna     katalog firm     informacje     dodaj newsa
Loading
porady / P造ty a簑rowe
P造ty a簑rowe
P造ty a簑rowe
P造ty a簑rowe
P造ty a簑rowe
P造ty a簑rowe

porady / P造ty a簑rowe


Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego reguluj mi璠zy innymi minimalny udzia powierzchni biologicznie czynnej w zagospodarowaniu dzia趾i. Spe軟ienie tego wymagania przy zachowaniu koniecznego komfortu mieszka鎍ów domu jest  6mo磧iwe przy wykorzystaniu kostek i p造t a簑rowych


 


W trakcie prac nad zagospodarowaniem dzia趾i i wykonaniem na niej ci庵ów komunikacyjnych napotykamy bardzo ró積e problemy. Ogólnie mo積a je podzieli na trzy grupy. S zwi您ane z wymaganiami u篡tkowymi, technicznymi i formalno-prawnymi. Pierwsza grupa to kwestie najbardziej oczywiste. Wi捫 si z ergonomi i wygod u篡tkowania. 圭ie磬i i podjazdy powinny w mo磧iwie najprostszy sposób 陰czy newralgiczne punkty (na przyk豉d furtk z wej軼iem do budynku czy wjazd na dzia趾 z miejscami postojowymi). Jednocze郾ie ich nawierzchnia powinna by dostosowana do wymogów u篡tkowników i w estetyczny sposób wpisywa si w ca這嗆 architektury dzia趾i i budynku. Brzmi to banalnie prosto i z regu造 rzeczywi軼ie nie jest skomplikowane. Nieco gorzej prezentuje si druga z wymienionych grup problemów – czyli kwestie techniczne. Mowa tu o odpowiedniej no郾o軼i nawierzchni, zabezpieczeniu ewentualnych skarp i rozwi您aniu odwodnienia. To ostatnie jest stosunkowo proste je瞠li mówimy o niezbyt szerokim chodniku na p豉skiej dzia販e, jednak im wi瘯sza powierzchnia wymaga utwardzenia – tym wi瘯sze trudno軼i wi捫 si z jej w豉軼iwym odwodnieniem.


 


„Powierzchnie biologicznie czynne”


Do tego dochodzi trzecia grupa wymieniona na pocz徠ku tego tekstu, czyli uwarunkowania formalno-prawne. Mowa tu gównie o zapisach planu miejscowego, a szczególnie o wpisie reguluj帷ym minimalny udzia powierzchni biologicznie czynnej w zagospodarowaniu dzia趾i. Do嗆 enigmatycznie brzmi帷 nazw „powierzchnia biologicznie czynna” definiuje Rozporz康zenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie, czyli jeden z podstawowych aktów prawnych b璠帷ych w Polsce podstaw do projektowania. Wed逝g tego rozporz康zenia jest to „teren z nawierzchni ziemn urz康zon w sposób zapewniaj帷y naturaln wegetacj, a tak瞠 50 % powierzchni tarasów i stropodachów z tak nawierzchni, nie mniej jednak ni 10 m², oraz wod powierzchniow na tym terenie”. Zarówno wielko嗆 tej powierzchni jak i dodatkowe wymagania jej stawiane powinien precyzowa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.


 


Szczególny problem z tym zwi您any mo瞠 si pojawi zw豉szcza na ma造ch dzia趾ach, na których dodatkowo chcemy (lub musimy) zapewni na przyk豉d miejsca postojowe dla samochodów, lub te zwyczajnie marzy nam si du篡 taras. Wi捫e si to zreszt tak瞠 z drug opisywan ju kwesti – czyli odwodnieniem tak du篡ch p豉szczyzn. Jednocze郾ie nie ka盥emu podobaj si i nie wsz璠zie pasuj rozleg貫 jednolicie brukowane przestrzenie. Ostatni problem mo積a oczywi軼ie rozwi您a przez zró積icowanie u篡tych materiaów. Jest to jednak rozwi您anie po這wiczne, w dodatku nadal pozostaje kwestia odwodnienia i zachowania wymaganej przepisami powierzchni biologicznie czynnej.


 


Zalety a簑rowych nawierzchni


Zdecydowanie lepszym rozwi您aniem jest zastosowanie kostki lub p造t a簑rowych. Problem odwodnienia (nawet bardzo du篡ch przestrzeni) w zasadzie przestaje w ten sposób istnie. Pozwala to równie wype軟i wymagania planu miejscowego w zakresie zachowania powierzchni biologicznie czynnej. Jednocze郾ie pod wzgl璠em sposobu uk豉dania nie ró積i si w zasadzie od tradycyjnej kostki brukowej czy p造t tarasowych. Prace rozpoczyna si od korytowania i monta簑 obrze篡. Nast瘼nie podbudowa i o ile to konieczne – warstwa rozs帷zaj帷a. Jest to ogromnie istotne zw豉szcza przy uk豉daniu kostki na gruntach nieprzepuszczalnych, na przyk豉d gliniastych. Nale篡 pami皻a, 瞠 równie przepuszczalno嗆 podbudowy i podsypki piaskowej ma tu ogromne znaczenie. Du篡m (i do嗆 cz瘰tym) b喚dem jest wi璚 monta kostki a簑rowej na podsypce z dodatkiem cementu. Tu pojawia si równie pierwsza ró積ica w stosunku do tradycyjnej pe軟ej kostki brukowej – warstw podbudowy warto oddzieli od podsypki piaskowej za pomoc geowókniny. Jest to istotne ze wzgl璠u na du膨 przepuszczalno嗆 wody (o któr nam przecie chodzi), która poza wszystkimi swoimi pozytywami wi捫e si równie z mo磧iwo軼i przemieszania si materiaów poszczególnych warstw a w konsekwencji – os豉bienia nawierzchni. Podsypka powinna by wykonana z piasku lub drobnego kruszywa 豉manego o uziarnieniu 0-5mm i nie powinna mie grubo軼i mniejszej ni 3cm. Na wykonanej podsypce piaskowej mo積a ju u這篡 kostk lub p造ty – i tu nast瘼uje druga z ró積ic. Nawierzchni z a簑rowej kostki brukowej powinno si ostatecznie zag窷ci i u篡tkowa dopiero po wype軟ieniu otworów ziemi lub kruszywem. U篡tkowanie nie wype軟ionych p造t grozi ich uszkodzeniem.


 


Nie zapominajmy o szczegó豉ch


Zastosowanie kostki a簑rowej ma jednak pewne ograniczenia o których warto wiedzie. Przede wszystkim mog sprawia pewne trudno軼i niektórym pieszym u篡tkownikom. Mowa tu gównie o u篡tkowniczkach butów na wysokim obcasie, potocznie zwanych szpilkami, oraz osobach chodz帷ych o lasce lub kulach. Warto wi璚 陰czy dwa rodzaje nawierzchni, pozostawiaj帷 obok elementów a簑rowych pasy wy這穎ne pe軟 kostk lub p造tami. Dotyczy to zreszt nie tylko chodników. Wykonuj帷 nawierzchni podjazdu czy miejsca postojowego do嗆 cz瘰to zapominamy, 瞠 z samochodu trzeba wysi捷 – i dobrze je郵i mo積a zrobi to wygodnie (tak瞠 w szpilkach). W dodatku czasem trzeba na przyk豉d wyj望 co z baga積ika. Przy tym z regu造 bardzo 豉two przewidzie w którym mniej wi璚ej miejscu b璠zie znajdowa si samochód, a wi璚 równie gdzie znajd si jego drzwi i baga積ik. W 豉twy sposób mo積a wi璚 za pomoc stosunkowo niewielkich p豉szczyzn wype軟ionych pe軟 kostk brukow pogodzi zapewnienie zieleni na dzia販e, doskona貫 odprowadzenie wody opadowej oraz komfort u篡tkowania dla wszystkich.


W鈔ód produktów do wykonywania a簑rowych nawierzchni istnieje zreszt równie spora gradacja „stopnia przepuszczalno軼i” - od p造t a簑rowych o du篡ch kwadratowych otworach i stosunkowo niewielkich fragmentach cementowych, przez tradycyjn i powszechnie znan p造t Meba a po kostk Ekostrada, charakteryzuj帷 si stosunkowo najmniejsz powierzchni otworów w stosunku do ca這軼i. Mo積a to wykorzysta zarówno dobieraj帷 najlepsz kostk do potrzeb, jak i 陰cz帷 ze sob poszczególne rodzaje kostki oraz ró積e wype軟ienia. Nale篡 pami皻a, 瞠 bruki a簑rowe nie musz przecie by wype軟iane humusem i przerastane traw. Doskonale wygl康aj równie wype軟iane kruszywem – przy czym odpowiednio dobieraj帷 jego kolor i frakcj mo積a uzyska doskona造 efekt estetyczny.


 


Opisy do ilustracji:


Rys. Buszrem 1


 


Kolejne etapy uk豉dania a簑rowej nawierzchni przero郾i皻ej traw. 1. Wykorytowane i przygotowane pod這瞠

 2. Podbudowa

 3. Geowóknina rozdzielaj帷a podbudow i podsypk piaskow

 4. Podsypka piaskowa

 5. U這穎na kostka

 6. Otwory w kostce wype軟ione ziemi i obsiane traw. Dopiero wype軟ion kostk a簑row mo積a zag瘰zcza i u篡tkowa.

 7. Fundament pod element obrze穎wy

 8. Kraw篹nik.


 


Rys. Buszrem 2


 


Nawierzchnie uzyskane przy pomocy ró積ych kostek a簑rowych. 1. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni

 2. Kostka Ekostrada

 3. P造ta Meba

 4. P造ta a簑rowa

 5. Fundament kraw篹nika

 6. Kraw篹nik


 


Rys. Buszrem 3


 


Miejsce postojowe dla samochodu zapewniaj帷e maksymalny komfort wszystkim u篡tkownikom – tak瞠 tym w szpilkach czy o lasce. 1. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni

 2. Nawierzchnia podjazdu i miejsca postojowego pokryta p造t a簑row.

 3. Pas wzd逝 przejazdu pokryty tradycyjn p造t (w tym wypadku Santorini)

 4. Kraw篹niki

 5. Pokryte p造tami Santorini pasy przy brzegach miejsca postojowego u豉twiaj帷e wsiadanie i wysiadanie.

 6. Poszerzony pas p造t Santorini u豉twiaj帷y korzystanie z baga積ika zaparkowanego samochodu


fot. Buszrem

 
 
Dodano: 2014-09-02 20:17:56 - nota bene - ID wpisu: 289
Informacje

dekor.ogrody.pl

 
 
 
 
ogrody.pl

 
 
 

strona g堯wna | informacje | dodaj newsa | katalog firm| wpis do katalogu | reklama u nas | kontakt| chcesz mie ogr鏚?

kratki trawnikowe